Showing 13–24 of 39 results

บ๊วยดองเค็ม ผึ้งทอง 4 ปอนด์

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  4 ปอนด์

สำหรับปรุงอาหาร  และผสมชงเครื่องดื่ม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
4 ปอนด์ / ขวด  4 ปอนด์ x 6 ขวด / กล่อง

บ๊วยดองเค็ม ผึ้งทอง 3 ปอนด์

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  3 ปอนด์

สำหรับปรุงอาหาร  และผสมชงเครื่องดื่ม 

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3 ปอนด์ / ขวด 3 ปอนด์ x 12 ขวด / กล่อง

บ๊วยดองเค็ม ผึ้งทอง 2 ปอนด์

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  2 ปอนด์ 

สำหรับปรุงอาหาร และผสมชงเครื่องดื่ม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
2 ปอนด์ / ขวด 2 ปอนด์ x 12 ขวด / กล่อง

บ๊วยดองเค็ม ผึ้งทอง 1 ปอนด์

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  1 ปอนด์ 

สำหรับปรุงอาหาร  และผสมชงเครื่องดื่ม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 ปอนด์ / ขวด 1 ปอนด์ x 24 ขวด / กล่อง

ลำไยแห้ง กระต่ายคู่ 1,000 กรัม

ลำไยแห้ง  ตรากระต่ายคู่  1,000 กรัม

ลำไยอบแห้ง  เนื้อดำแดง  สำหรับต้มน้ำลำไย

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1,000 กรัม / ห่อ 20 ห่อ / กล่อง

ลำไยแห้ง กระต่ายคู่ 200 กรัม

ลำไยแห้ง  กระต่ายคู่  200 กรัม 

ลำไยอบแห้ง  เนื้อดำแดง  สำหรับต้มน้ำลำไย

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1,000 กรัม / ห่อ (5 ห่อเล็ก) 20 ห่อ / กล่อง

ลำไยแห้ง ผึ้ง 1,000 กรัม

ลำไยแห้ง  ตราผึ้ง  ขนาด 1,000 กรัม

ลำไยอบแห้ง  เนื้อดำแดง  สำหรับต้มน้ำลำไย

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1,000 กรัม / ห่อ 20 ห่อ / กล่อง

เห็ดหูหนูขาว (ธรรมชาติ) ผึ้งทอง 3.3 กิโลกรัม

เห็ดหูหนูขาว (ธรรมชาติ)  ตราผึ้งทอง  3.3 กิโลกรัม

เห็ดหูหนูขาวธรรมชาติ  เกรดดี  ไม่ฟอกสี  นำเข้าจากประเทศจีน 

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3.3  กิโลกรัม / กล่อง 3.3  กิโลกรัม x 1 กล่อง