บ๊วยดองเค็ม ผึ้งทอง 8 ปอนด์ 4 ขวด

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  8 ปอนด์

สำหรับปรุงอาหาร และผสมชงเครื่องดื่ม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
8 ปอนด์ / ขวด 8 ปอนด์ x 4 ขวด / กล่อง

Description

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  ขนาด  8 ปอนด์

สำหรับปรุงอาหาร  และผสมชงเครื่องดื่ม