แบรนด์ของเรา

ตราผึ้งทอง

“ผึ้งทอง” ตราสัญลักษณ์ของสินค้าแห่งคุณภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  โดยเป็นผลิตภัณฑ์คัดสรรพิเศษจากธรรมชาติได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540  โดยสัญลักษณ์รูป “ผึ้งทอง” ที่ใช้มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  เนื่องด้วยผึ้งเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลิตผลทางธรรมชาติมากมาย  ซึ่งตรงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ที่มาจากธรรมชาติและได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษ  เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ตรา “ผึ้งทอง” ได้เริ่มออกสู่ตลาดครั้งแรกด้วยผลิตภัณฑ์ “บ๊วยดองเค็ม” และด้วยความนิยมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  จึงนำทางไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  อีกมากมายอาทิเช่น เห็ดหิมะแห้ง, เห็ดหอมแห้ง, สาหร่ายทะเลแห้ง, เม็ดมะม่วงหิมพานต์, และเยื่อไผ่  เป็นต้น  ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา  ด้วยการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ตรา”ผึ้งทอง” ได้รับความไว้วางใจ  และได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างดีตลอดมา

ตรากระต่ายคู่

          ดั่งนโยบายของบริษัทฯ  ที่ปรารถนาให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาพที่ดีอยู่เคียงคู่กับบริษัทฯตลอดไป  เราจึงสรรหาและคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างดี  และตั้งใจทำด้วยความสะอาด ด้วยเหตุนี้ ตรา “กระต่ายคู่”  จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยความหมายของ “กระต่าย” คือ ความขาวสะอาด และมีคุณภาพมาตรฐาน “คู่” คือ การเคียงคู่ไปด้วยกัน ดังนั้น ตรา “กระต่ายคู่” จึงตรงกับความตั้งใจของบริษัทฯ  ที่จะให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด  ผลิตด้วยความสะอาดได้คุณภาพตามมาตรฐานพร้อมการบริการที่น่าประทับใจ  และด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงคู่และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคตราบนานเท่านาน

ตรามงกุฏ

          ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ  และด้วยความตั้งใจที่จะเป็นที่หนึ่งของผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร ตรา “มงกุฎ” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ “พริกไทยป่น” เป็นผลิตภัณฑ์แรกของตรา “มงกุฎ” ซึ่งได้รับการต้อนรับ  และเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคเป็นอย่างดีในเรื่องของคุณภาพที่ดีเยี่ยม  และคุณประโยชน์ที่เป็นที่หนึ่ง  ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า  บริษัทฯ จะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์สูงสุด  และได้มีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทตลอดไป

สินค้าภายใต้แบรนด์ของเรา