ความเป็นมาของเชียงล้ง

          “เชียงล้ง”  หมายความว่า “ความเจริญรุ่งเรือง”  โดยธุรกิจเริ่มต้นขึ้นจากการค้าส่งสินค้าอาหารพืชผลการเกษตรและอาหารทะเลแห้ง  บนถนนเยาวราช  ในนามของ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไถ่ฮงเส็ง” (หสน.ไถ่ฮงเส็ง)   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดยคุณอานาม แซ่เฮง เป็นเจ้าของกิจการ

          ต่อมาเมื่อธุรกิจได้เติบโตขึ้น กิจการได้ขยายตัวและเกิดการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น  โดยมียอดจำหน่ายสินค้ามากขึ้นและเกิดการขยายสินค้าที่จัดจำหน่ายหลากหลายชนิดมากขึ้น  ห้างหุ้นส่วนฯ จึงขยายกิจการมาก่อตั้ง “กลุ่มบริษัทในเครือเชียงล้ง” ขึ้นเพื่อรองรับการค้า  และการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือเชียงล้ง ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

          ทางบริษัทฯ  มีคลังสินค้าและห้องเย็นที่ได้รับมาตรฐานทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ  จะถูกจัดการและจัดเก็บอย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้สินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภค  มีคุณภาพที่ดีที่สุด  และการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

“เราคัดสรรทุกสิ่งเพื่อคุณเท่านั้น”

          ปัจจุบันทางบริษัทฯ  ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ  และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ มาจัดจำหน่าย  อาทิเช่น  เห็ดหอมแห้ง  เห็ดหูหนูขาวแห้ง  สาหร่ายทะเลแห้ง  ลำไยแห้ง  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  เยื่อไผ่  และบ๊วยดองเค็ม  เป็นต้น

          โดยสินค้าของทางบริษัทฯ  เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคคือสินค้าภายใต้สัญลักษณ์  “ตราผึ้งทอง” “ตรากระต่ายคู่” และ “ตรามงกุฎ”  ซึ่งเป็นตราสินค้าที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและความมั่นใจในกลุ่มผู้บริโภค

          ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ดำเนินกิจการมา  ทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องของคุณภาพและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าที่บริษัทฯจัดจำหน่าย   เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชนิดที่ได้รับจากบริษัทฯ  คือ  สินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักสากล