บ๊วยดองเนื้อ (บ๊วยเละ) ผึ้งทอง 8 ปอนด์

บ๊วยดองเนื้อ (บ๊วยเละ)  ตราผึ้งทอง  8 ปอนด์

สำหรับปรุงอาหาร  และผสมชงเครื่องดื่ม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
8 ปอนด์ / ขวด 8 ปอนด์ x 4 ขวด / กล่อง

Description

บ๊วยดองเนื้อ  (บ๊วยเละ)  ตราผึ้งทอง  ขนาด 8 ปอนด์

สำหรับปรุงอาหาร  และผสมชงเครื่องดื่ม