เห็ดหอมแห้ง A (ถุงใส) ผึ้งทอง 3 กิโลกรัม

เห็ดหอมแห้ง A (ถุงใส)  ตราผึ้งทอง 3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมแห้งเล็ก (A3)  
  • เห็ดหอมแห้งกลาง (A4)
  • เห็ดหอมแห้งใหญ่ (A5) 
  • เห็ดหอมแห้งจัมโบ้ (A6)
ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3 กิโลกรัม / ถุง 3 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

เห็ดหอมแห้ง A (ถุงใส)  ตราผึ้งทอง  ขนาด 3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมแห้งเล็ก A3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  2 – 3 ซม.
  • เห็ดหอมแห้งกลาง A4  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 – 4 ซม.
  • เห็ดหอมแห้งใหญ่ A5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 – 5 ซม.
  • เห็ดหอมแห้งจัมโบ้ A6  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 – 6 ซม.