บ๊วยดองเค็ม ผึ้งทอง 3 ปอนด์

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  3 ปอนด์

สำหรับปรุงอาหาร  และผสมชงเครื่องดื่ม 

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3 ปอนด์ / ขวด 3 ปอนด์ x 12 ขวด / กล่อง

Description

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  ขนาด 3 ปอนด์

สำหรับปรุงอาหาร  และผสมชงเครื่องดื่ม