บ๊วยดองเค็ม ผึ้งทอง 1 ปอนด์

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  1 ปอนด์ 

สำหรับปรุงอาหาร  และผสมชงเครื่องดื่ม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 ปอนด์ / ขวด 1 ปอนด์ x 24 ขวด / กล่อง

Description

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  ขนาด 1 ปอนด์ 

สำหรับปรุงอาหาร และผสมชงเครื่องดื่ม