สาหร่ายทะเลจีน (ชนิดหนา) ผึ้งทอง 600 กรัม

สาหร่ายทะเลจีน (ชนิดหนา)  ตราผึ้งทอง  600 กรัม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
600 กรัม / ถุง 600 x 8 ถุง / กล่อง

Description

สาหร่ายทะเลจีน (ชนิดหนา)  ตราผึ้งทอง  ขนาด  600  กรัม