น้ำบ๊วยเจี่ย (น้ำจิ้มบ๊วย) ผึ้งทอง 700CC.

น้ำบ๊วยเจี่ย (น้ำจิ้มบ๊วย)  ตราผึ้งทอง  700CC.

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
700cc. / ขวด 700cc. x 12 ขวด / กล่อง

Description

น้ำบ๊วยเจี่ย (น้ำจิ้มบ๊วย)  ตราผึ้งทอง  ขนาด 700cc.