บ๊วยดองเค็ม ผึ้งทอง 2 ปอนด์

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  2 ปอนด์ 

สำหรับปรุงอาหาร และผสมชงเครื่องดื่ม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
2 ปอนด์ / ขวด 2 ปอนด์ x 12 ขวด / กล่อง

Description

บ๊วยดองเค็ม  ตราผึ้งทอง  ขนาด  2 ปอนด์

สำหรับปรุงอาหาร และผสมชงเครื่องดื่ม