กระเพาะปลาหางหนูผ่า (ใบไม้) เล็ก

กระเพาะปลาหางหนูผ่า (ใบไม้) (เชือกแดง)

กระเพาะปลาหางหนูผ่า (ใบไม้) เล็ก ใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูผัดและเมนูต้ม

นาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
12 กิโลกรัม / ถุง 12 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

กระเพาะปลาหางหนูผ่า (ใบไม้) เล็ก  ขนาด 12 กิโลกรัม  (เชือกแดง)

กระเพาะปลาหางหนูผ่า (ใบไม้) เล็ก ใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูผัดและเมนูต้ม