กระเพาะปลามั้วหลอดเข้ม BS

กระเพาะปลามั้วหลอดเข้ม BS (เชือกส้ม)

กระเพาะปลามั้วหลอดเข้ม เหมาะกับเมนูต้มน้ำแดง ค่อนข้างฟองตัว ทนต่อการปรุงอาหารโดยใช้ไฟสูง

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

กระเพาะปลามั้วหลอดเข้ม BS   ขนาด 5 กิโลกรัม (เชือกส้ม)

กระเพาะปลามั้วหลอดเข้ม เหมาะกับเมนูต้มน้ำแดง ค่อนข้างฟองตัว ทนต่อการปรุงอาหารโดยใช้ไฟสูง