กระเพาะปลามั้วหลอดทองเล็ก

กระเพาะปลามั้วหลอดทองเล็ก 

กระเพาะปลามั้วหลอดทองเล็ก  แบ่งเป็น 2 เกรด คือ เกรด A เชือกแดง, เกรด B เชือกน้ำเงิน

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

กระเพาะปลามั้วหลอดทองเล็ก ขนาด 5 กิโลกรัม

กระเพาะปลามั้วหลอดทองเล็ก  แบ่งเป็น 2 เกรด คือ เกรด A เชือกแดง, เกรด B เชือกน้ำเงิน