กระเพาะปลาลิ้นมังกร

กระเพาะปลาลิ้นมังกร

กระเพาะปลาลิ้นมังกร ใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูผัดและเมนูต้ม แบ่งเป็น 2 เกรด  คือ เกรด A เชือกแดง, เกรด B เชือกน้ำเงิน

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

กระเพาะปลาลิ้นมังกร  ขนาด 5 กิโลกรัม

กระเพาะปลาลิ้นมังกร  ใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูผัดและเมนูต้ม  แบ่งเป็น 2 เกรด คือ เกรด A เชือกแดง, เกรด B เชือกน้ำเงิน