กระเพาะปลามั้วหลอดทอง

กระเพาะปลามั้วหลอดทอง 

กระเพาะปลามั้วหลอดทอง  แบ่งเป็น 2 เกรด คือ เกรด A เชือกแดง, เกรด B เชือกน้ำเงิน

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

กระเพาะปลามั้วหลอดทอง  ขนาด 5 กิโลกรัม

กระเพาะปลามั้วหลอดทอง  แบ่งเป็น 2 เกรด คือ เกรด A เชือกแดง, เกรด B เชือกน้ำเงิน