กระเพาะปลามั้วหลอดเบา

กระเพาะปลามั้วหลอดเบา

กระเพาะปลามั้วหลอดเบา แบ่งเป็น 2 เกรด คือ เกรด A เชือกเหลือง, เกรด B เชือกเขียว

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

กระเพาะปลามั้วหลอดเบา ขนาด 5 กิโลกรัม

กระเพาะปลามั้วหลอดเบา แบ่งเป็น 2 เกรด คือ เกรด A เชือกเหลือง, เกรด B เชือกเขียว