กระเพาะปลาเต็งลั้ง A

กระเพาะปลาเต็งลั้ง A (เชือกเขียว)

กระเพาะปลาเต็งลั้ง เกรด A  ใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูยำ, ต้ม และผัด

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3 กิโลกรัม / ถุง 3 กิโลกรัม x 1 ถุง
6 กิโลกรัม / ถุง 6 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

กระเพาะปลาเต็งลั้ง A (เชือกเขียว) ขนาด 3 กิโลกรัม, 6 กิโลกรัม

กระเพาะปลาเต็งลั้ง ใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูยำ, ต้ม และผัด