กระเพาะปลาจับฉ่าย

กระเพาะปลาจับฉ่าย

กระเพาะปลาจับฉ่าย ใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูผัดและเมนูต้ม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม / 1 ถุง

Description

กระเพาะปลาจับฉ่าย 

กระเพาะปลาจับฉ่าย ใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูผัดและเมนูต้ม