กระเพาะปลาเหรียญบาท (เหลือง)

กระเพาะปลาเหรียญบาท (เชือกเหลือง)

กระเพาะปลาเหรียญบาท ทำจากถุงลมปลากดขนาดเล็ก นิยมนำไปต้มรับประทาน

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
8 กิโลกรัม / ถุง 8 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

กระเพาะปลาเหรียญบาท ขนาด 8 กิโลกรัม (เชือกเหลือง)

กระเพาะปลาเหรียญบาท ทำจากถุงลมปลากดขนาดเล็ก นิยมนำไปต้มรับประทาน