เม็ดมะม่วงหิมพานต์ A ผึ้งทอง 10 กิโลกรัม

เม็ดมะม่วงหิมพานต์  เกรด A  ผึ้งทอง  10 กิโลกรัม

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ  เกรด A  ขนาดเต็มเม็ด  คัดสรรอย่างดี

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
10 กิโลกรัม / ถุง 10 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

เม็ดมะม่วงหิมพานต์  เกรด A  ผึ้งทอง  ขนาด 10 กิโลกรัม 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ  เกรด A   ขนาดเต็มเม็ด  คัดสรรอย่างดี