เม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่อนใหญ่ ผึ้งทอง 10 กิโลกรัม

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่อนใหญ่  ผึ้งทอง  10 กิโลกรัม

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ  แบบท่อนใหญ่  คัดสรรอย่างดี  สด ใหม่ สะอาด 

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
10 กิโลกรัม / ถุง 10 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่อนใหญ่  ผึ้งทอง  ขนาด 10 กิโลกรัม 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ  แบบท่อนใหญ่  คัดสรรอย่างดี  สด ใหม่ สะอาด