โปรตีนเกษตรเบอร์ 4 ตราเจวี 1 กิโลกรัม

โปรตีนเกษตรเบอร์ 4 ตราเจวี 1 กิโลกรัม

ใช้ปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์ ปรุงอาหารได้หลายอย่าเลย ทั้งทอด ผัด ยำ แกง ฯลฯ

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 กิโลกรัม / ถุง 10 ถุง / แพ็ค

Description

โปรตีนเกษตรเบอร์ 4 ตราเจวี 1 กิโลกรัม

โปรตีนเกษตร(โปรตีนถั่วเหลือง) เจวี คัดสรรถั่วคุณภาพดี ผลิตจากแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน 100% จึงมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชถึง 50% ใช้รับประทานแทนเนื้อสัตว์

สามารถปรุงอาหารได้หลายอย่าเลย ทั้งทอด ผัด ยำ แกง ฯลฯ