เห็ดหอมแห้ง SB (ถุงทอง) ผึ้งทอง 3 กิโลกรัม

เห็ดหอมแห้ง SB (ถุงทอง)  ตราผึ้งทอง 3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมแห้งเล็ก (SB3)
  • เห็ดหอมแห้งกลาง (SB4)  
  • เห็ดหอมแห้งใหญ่ (SB5) 
  • เห็ดหอมแห้งจัมโบ้ (SB6)  
ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3 กิโลกรัม / ถุง 3 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

เห็ดหอม SB (ถุงทอง)  ตราผึ้งทอง  ขนาด 3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมแห้งเล็ก SB3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  2 – 3 ซม.
  • เห็ดหอมแห้งกลาง SB4  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 – 4 ซม.
  • เห็ดหอมแห้งใหญ่ SB5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 – 5 ซม.
  • เห็ดหอมแห้งจัมโบ้ SB6  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 – 6 ซม.