ฟองเต้าหู้พิเศษ ผึ้งทอง 3 กิโลกรัม

ฟองเต้าหู้พิเศษ ตราผึ้งทอง 3 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม / กล่อง

Description

ฟองเต้าหู้พิเศษ ตราผึ้งทอง 3 กิโลกรัม