ใบไผ่แห้ง

ใบไผ่แห้ง

ใบไผ่แห้งอย่างดี ใบขนาดใหญ่ ใบไม่แตก ใช้ในการห่อบ๊ะจ่าง เมื่อนำมานึ่งหรือต้มแล้วจะมีความหอมและเหนียวนุ่มไม่ยุ่ยน้ำ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในการห่ออาหาร ได้หลากหลายประเภท

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 กิโลกรัม / ถุง 5 ถุง / มัด
ตามน้ำหนัก(25-35 กิโลกรัม) ตามน้ำหนัก / ลูก

Description

ใบไผ่แห้ง 

ใบไผ่แห้ง ใช้ในการห่อบ๊ะจ่าง เมื่อนำมานึ่งหรือต้มแล้วจะมีความหอมและเหนียวนุ่มไม่ยุ่ยน้ำ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในการห่ออาหาร ได้หลากหลายประเภท