เห็ดหูหนูดำไทย (เล็ก)

เห็ดหูหนูดำไทย (เล็ก) 

เห็ดหูหนูดำไทยธรรมชาติ  คัดสรรเห็ดคุณภาพดี  เหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 กิโลกรัม / ถุง 1 กิโลกรัม x 1 ถุง
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

เห็ดหูหนูดำไทย (เล็ก)

เห็ดหูหนูดำไทยธรรมชาติ  คัดสรรเห็ดคุณภาพดี  เหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด