เห็ดหูหนูดำจีน กระต่ายคู่ 1 กิโลกรัม

เห็ดหูหนูดำจีน ตรากระต่ายคู่ 1 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 กิโลกรัม / ถุง 5 ถุง / กล่อง

Description

เห็ดหูหนูดำจีน ตรากระต่ายคู่ 1 กิโลกรัม