เห็ดหูหนูขาว (เห็ดหิมะ) กระต่ายคู่ 4 กิโลกรัม

เห็ดหูหนูขาว (เห็ดหิมะ)  ตรากระต่ายคู่  4 กิโลกรัม

เห็ดหนูหนูขาว เห็ดคุณภาพดี  ดอกใหญ่  นำเข้าจากประเทศจีน

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
4 กิโลกรัม / กล่อง 4 กิโลกรัม x 1 กล่อง

Description

เห็ดหูหนูขาว (เห็ดหิมะ)  ตรากระต่ายคู่  ขนาด 4 กิโลกรัม

เห็ดหนูหนูขาว เห็ดคุณภาพดี  ดอกใหญ่  นำเข้าจากประเทศจีน