เห็ดหอมลาย AA ผึ้งทอง 3 กิโลกรัม

เห็ดหอมลาย AA  ตราผึ้งทอง  3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมลายเล็ก (AA3)
  • เห็ดหอมลายกลาง (AA4)
  • เห็ดหอมลายใหญ่ (AA5)
  • เห็ดหอมลายจัมโบ้ (AA6)
ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3 กิโลกรัม / ถุง 3 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

เห็ดหอมลาย AA  ตราผึ้งทอง  ขนาด 3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมลายเล็ก AA3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  2 – 3 ซม.
  • เห็ดหอมลายกลาง AA4  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 – 4 ซม.
  • เห็ดหอมลายใหญ่  AA5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 – 5 ซม.
  • เห็ดหอมลายจัมโบ้  AA6  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 – 6 ซม.