เห็ดหอมลายญี่ปุ่นขาว (SAAAA) ผึ้งทอง (ถุงสีทอง) 3 กิโลกรัม

เห็ดหอมลายญี่ปุ่นขาว (SAAAA)  ตราผึ้งทอง (ถุงสีทอง)  3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นขาวเล็ก (SAAAA3)
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นขาวกลาง  (SAAAA4)
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นขาวใหญ่  (SAAAA5)
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นขาวจัมโบ้  (SAAAA6)
ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3 กิโลกรัม / ถุง 3 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

เห็ดหอมลายญี่ปุ่นขาว (SAAAA)  ตราผึ้งทอง (ถุงสีทอง)  ขนาด 3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นเล็ก  A3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  2 – 3 ซม.
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นกลาง  A4  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 – 4 ซม.
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นใหญ่  A5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 – 5 ซม.
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นจัมโบ้  A6  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 – 6 ซม.