เยื่อไผ่ ผึ้งทอง 100 กรัม

เยื่อไผ่  ตราผึ้งทอง  100 กรัม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
100 กรัม / ซอง 100 กรัม x 60 ซอง / กล่อง

Description

เยื่อไผ่  ตราผึ้งทอง  ขนาด 100 กรัม