หน่อไม้ฝรั่งขาวในน้ำเกลือ ผึ้งทอง 800 กรัม

หน่อไม้ฝรั่งขาวในน้ำเกลือ  ตราผึ้งทอง  800 กรัม

หน่อไม้ฝรั่ง ในน้ำเกลือ บรรจุกระป๋อง สำหรับประกอบอาหาร

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
800 กรัม / กระป๋อง 12 กระป๋อง / กล่อง

Description

หน่อไม้ฝรั่งขาวในน้ำเกลือ  ตราผึ้งทอง  ขนาด 800 กรัม 

หน่อไม้ฝรั่ง ในน้ำเกลือ บรรจุกระป๋อง สำหรับประกอบอาหาร