Showing the single result

เห็ดหูหนูดำไทย

เห็ดหูหนูดำไทย  

เห็ดหูหนูดำไทยธรรมชาติ  คัดสรรเห็ดคุณภาพดี  เหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 กิโลกรัม / ถุง 1 กิโลกรัม x 1 ถุง
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม x 1 ถุง