Showing 13–13 of 13 results

ไม้อบเชยนอก

ไม้อบเชยนอก

ไม้อบเชย ใช้เพิ่มรสชาติ และกลิ่นของอาหารให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น เช่น มัสมั่นเนื้อ พะโล้ เนื้อตุ๋น ไก่ตุ๋นยาจีน และก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น เป็นต้น

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
2 กิโลกรัม / ถุง 2 กิโลกรัม x 1 ถุง
10 กิโลกรัม / ถุง 10 กิโลกรัม x 1 ถุง
50 กิโลกรัม / ถุง 50 กิโลกรัม x 1 ถุง