ดอกงิ้วแห้ง

ดอกงิ้ว

ดอกงิ้วแห้ง หรือ ดอกเงี่้ยวแห้ง  นำไปประกอบอาหารได้หลากอย่าง

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 กิโลกรัม / ถุง 1 กิโลกรัม x 1 ถุง
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม x 1 ถุง
20 กิโลกรัม / ถุง 20 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

ดอกงิ้วแห้ง  

ดอกงิ้วแห้ง หรือ ดอกเงี่้ยวแห้ง  นำไปประกอบอาหารได้หลากอย่าง