เห็ดแชมปิญองในน้ำเกลือ ผึ้งทอง 425 กรัม

เห็ดแชมปิญองในน้ำเกลือ  ตราผึ้งทอง  425 กรัม

เห็ดแชมปิญองในน้ำเกลือ บรรจุกระป๋อง สำหรับประกอบอาหาร

  • เห็ดแชมปิญองกระป๋องในน้ำเกลือ  เบอร์ S
  • เห็ดแชมปิญองกระป๋องในน้ำเกลือ  เบอร์ M
ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
425 กรัม / กระป๋อง 24 กระป๋อง / กล่อง

Description

เห็ดแชมปิญองในน้ำเกลือ  ตราผึ้งทอง  ขนาด 425 กรัม

เห็ดแชมปิญองในน้ำเกลือ บรรจุกระป๋อง สำหรับประกอบอาหาร