เห็ดแชมปิญองสไลซ์แห้งผึ้งทอง

เห็ดแชมปิญองสไลซ์แห้งผึ้งทอง

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม / ถุง

Description

เห็ดแชมปิญองสไลซ์แห้งผึ้งทอง