เมล็ดพุดจีน (เม็ดเก็กฮวย) ผึ้งทอง 1 กิโลกรัม

เมล็ดพุดจีน (เม็ดเก็กฮวย)  ตราผึ้งทอง  1 กิโลกรัม

เมล็ดพุดจีน หรือเมล็ดกุยจี เกรดดี สีแดงสวย ใช้สำหรับใส่อาหาร ขนม และเครื่องดื่มเพื่อให้มีสีเหลืองได้ เช่น น้ำเก๊กฮวย

นาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 กิโลกรัม / ซอง 1 กิโลกรัม x 20 ซอง / กล่อง

Description

เมล็ดพุดจีน (เม็ดเก็กฮวย)  ตราผึ้งทอง  ขนาด 1 กิโลกรัม

เมล็ดพุดจีน หรือเมล็ดกุยจี เกรดดี สีแดงสวย ใช้สำหรับใส่อาหาร ขนม และเครื่องดื่มเพื่อให้มีสีเหลืองได้ เช่น น้ำเก๊กฮวย
สรรพคุณ :
  • ระบายความร้อนและขจัดไฟ
  • แก้ร้อนใน
  • ทำให้เลือดเย็น หยุดเลือด และขจัดสารพิษ
  • ขจัดความชื้น
  • เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไข้ เข้ายาแก้ดีซ่าน แก้อักเสบ