หมี่เตี๊ยว สีเหลือง,ขาว,จำปา ผึ้งทอง

หมี่เตี๊ยว สีเหลือง, ขาว, จำปา  ตราผึ้งทอง

เหนียว นุ่ม อร่อย ผลิตจากแป้งคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย

  • หมี่เตี๊ยว สีเหลือง
  • หมี่เตี๊ยว สีขาว
  • หมี่เตี๊ยว สีจำปา
ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
400 กรัม / ซอง 400 กรัม x 20 ซอง / มัด
10 กิโลกรัม / กล่อง 10 กิโลกรัม x 1 กล่อง
30 กิโลกรัม / เข่ง 30 กิโลกรัม x 1 เข่ง

Description

หมี่เตี๊ยว สีเหลือง, สีขาว, สีจำปา  ตราผึ้งทอง  

เหนียว นุ่ม อร่อย ผลิตจากแป้งคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย