หน่อไม้ฝอย

หน่อไม้ฝอย

หน่อไม้ฝอย เป็นวัตถุดิบในการทำเมนูแกงหอง พะโล้ไข่ใส่หน่อไม้ฝอยแห้ง

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
5 กิโลกรัม / ถุง 5 กิโลกรัม x 1ถุง
10 กิโลกรัม / ถุง 10 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

หน่อไม้ฝอย

หน่อไม้ฝอย เป็นวัตถุดิบในการทำเมนูแกงหอง พะโล้ไข่ใส่หน่อไม้ฝอยแห้ง