ดอกเก็กฮวยจีน ผึ้งทอง 500 กรัม

ดอกเก็กฮวยจีน  ตราผึ้งทอง  500 กรัม

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
500 กรัม / ห่อ 500 กรัม x 20 ห่อ / กล่อง

Description

ดอกเก็กฮวยจีน  ตราผึ้งทอง  ขนาด 500 กรัม