ช่องทางการจัดจำหน่าย

         การขายเป็นหน่วยสำคัญที่เปรียบเสมือนสะพานที่ทอดระหว่างบริษัทฯ  และลูกค้าเราได้ทำการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือลูกค้าและแนะนำสินค้าใหม่ๆ ซึ่งนโยบายการให้บริการลูกค้าของเราจะครอบคลุมทุกพื้นที่ในทุกตลาด ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคในประเทศไทย

          นอกจากนี้  กลุ่มบริษัทฯ มีการกระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โดยผ่านทีมงานขายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประจำอยู่แต่ละภูมิภาค ครอบคลุมการขาย 76 เขตจังหวัด  บริษัทฯ สามารถจัดส่งส่งสินค้าครอบคลุมทั่วภูมิภาค

thai-map
  • ตัวแทนภาคกลาง (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล)

  • ตัวแทนภาคเหนือ

  • ตัวแทนภาคอีสาน

  • ตัวแทนภาคตะวันออก

  • ตัวแทนภาคตะวันตก

  • ตัวแทนภาคใต้