เห็ดหูหนูดำจีน (ถุงทอง) ผึ้งทอง

เห็ดหูหนูดำจีน  ถุงทอง  ตราผึ้งทอง 

เห็ดดำจีน หรือ เห็ดหูหนูคุณภาพเกรดดี  นำเข้าจากประเทศจีน  

ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
1 กิโลกรัม / ถุง 1 กิโลกรัม x 5 ถุง / กล่อง
5 กิโลกรัม / กล่อง 5 กิโลกรัม x 1 กล่อง

Description

เห็ดหูหนูดำจีน (ถุงทอง)  ตราผึ้งทอง  ขนาด 1 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม 

เห็ดดำจีน หรือ เห็ดหูหนูคุณภาพเกรดดี  นำเข้าจากประเทศจีน