เห็ดหอมลายญี่ปุ่น AAAA ผึ้งทอง 3 กิโลกรัม

เห็ดหอมลายญี่ปุ่น AAAA  ตราผึ้งทอง  3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นเล็ก (AAAA3)
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นกลาง (AAAA4)
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นใหญ่ (AAAA5)
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นจัมโบ้ (AAAA6)
ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
3 กิโลกรัม / ถุง 3 กิโลกรัม x 1 ถุง

Description

เห็ดหอมลายญี่ปุ่น AAAA  ตราผึ้งทอง  ขนาด 3 กิโลกรัม

  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นกระดุม AAAA2  
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นเล็ก AAAA3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  2 – 3 ซม.
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นกลาง AAAA4  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 – 4 ซม.
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นใหญ่  AAAA5  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 – 5 ซม.
  • เห็ดหอมลายญี่ปุ่นจัมโบ้  AAAA6  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 – 6 ซม.