หน่อไม้จีน

หน่อไม้แห้งจีน 

หน่อไม้แห้งจีน เกรดอย่างดี ใช้สำหรับประกอบอาหาร

  • หน่อไม้แห้งจีน  เบอร์ 1
  • หน่อไม้แห้งจีน  เบอร์ 2
  • หน่อไม้แห้งจีน  เบอร์ 3
ขนาดบรรจุ จำนวนบรรจุ
เบอร์ 1 (1 กิโลกรัม / ถุง) 25 ถุง / กระสอบ
เบอร์ 2 (33 กิโลกรัม) 33 กิโลกรัม / กระสอบ
เบอร์ 3 (33 กิโลกรัม) 33 กิโลกรัม / กระสอบ

Description

หน่อไม้แห้งจีน เบอร์ 1, เบอร์ 2, เบอร์ 3

หน่อไม้แห้งจีน เกรดอย่างดี ใช้สำหรับประกอบอาหาร